دیار آذربایجان – مهرداد طهورثی : اینجا مرند است ؛ شهری با ادعای تاریخ ۷۰۰۰ ساله

اینجا شهریست که در آن برخی ها جرات میکنند بدون اذن قاضی و بدون مجوز قفل یکی از بزرگترین شرکتها را بشکنند و آب از آب تکان نخورد .

اینجاشهریست که مردمانش گله مند از جولان اشخاصی هستند که با تزویر و نیرنگ و دورویی ادعای آقایی و سروری میکنند .

اینجا شهریست که جوانانش به دلیل آنکه چنین اشخاصی در شهرشان جولان میدهند نا امن و شهرشان را ناامن جلوه می دهند ، گله مندند .

این نوشتار سیاسی نیست .چون اصولگرا هم به اصولش پایبند است و اصلاح طلبش قانون را در اعمالش آویزه گوش خود میداند .این یک گله مندیست .

اینجا شهریست که تازه بدوران رسیده ها مست قدرت و شهرت شده اند .و بی محابا به بزرگان و ریش سفیدان حمله میکنند .

میگویند هرچه درخت پربارتر شود سربزیر تر میشود .اما اینجا قانون نیوتن جواب نمی دهد .برخی ها هوایی شده اند .

اینجا مرند است که میهمانانش حرمت میزبان را نگه نمیدارند .

اینجا شهریست .که برخی ها با پول بیت المال فربه میشوند .دماغشان باد میکند وهیچ جا را نمیبینند..

اینجا شهریست که برخی هابنام رسانه عزت احترام گذشتگان را به باد داده اند .باج گیری میکنند و آب از آب تکان نمیخورد .ولی هستند رسانه های واقعی و کسانی که عزت و احترامشان را به دینار نمیفروشند.

اما اینجا مرند است …

مردمانش به تاریخ و فرهنگ خود میبالد .

اینجا مرند است و مرندی از مسئولین میخواهد که یکبار برای همیشه بساط شعبان بی مخها را جمع کند .

اینجا مرند است و مرندی تازه بدوران رسیده ها را سر جای خود مینشاند .وهر کس که حرمت بزرگان شهر را نگه ندارد به زباله دان می سپارد .

اینجا مرند است و مرندی میهمان نواز و حق خود را به میهمان ادا میکند که شهره خاص و عام است .

اینجا مرند است مرندی با بزرگان روشنفکرش که الگوی جوانان شهرش شده و جوانان نخبه و باغیرت و باتعصبش به هزاران دلیل ناگفته در قفس بی تدبیری گرفتار شده اند .و اکنون که روزنه امیدی از تدبیر نمایان میشود بداندیشان سیاه نمایی را سرلوحه کار سیاهشان میکنند.

آری اینجا مرند است .که اگر حسادتها .و جاهلیتهای شعبانها بگذارد میتواند با پشتوانه عظیم علمی، فرهنگی ، تاریخی و سرمایه های عظیم مادی و معنوی خود سر آمد شهر های ایران شود .

مرندم، مرند من ، شهری به بلندای تاریخ

به عظمت بزرگانی چون آیت الله مرندی ،حجت کوهکمری ،عثمان قلندر مرندی و…

و به استواری شهیدان بزرگی چون کسایی ها و اوهانی ها و ادریسی ها و حاجعلیزاده و صدها شهیدو جانباز و ایثارگر دیگر .

مرندم ، شهر من ، که دیانت خود را باتقدیم شهیدان حرمی چون سردار حاج عباس عبدالهی و طالبی ،عدالت ، علیپور و …به اثبات رسانیدی

مرندم ، شهر من ، تا نفس دارم برای سربلندیت تلاش میکنم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious