دیار آذربایجان : حقوق شهروندی از متعالی‌ترین مفاهیم حقوق بشری بوده و آشنایی شهروندان با این حقوق و متعاقباً مطالبه آن از مقدمات تحقق جامعه مدنی می‌باشد.

آموزش عمومی شهروندان و آشنایی با حقوق حقه خویش از وظایف و کارکردهای اصلی مطبوعات و رسانه‌های جمعی می‌باشد. برای مطالبه‌گر بار آوردن افراد جامعه مسلماً نیاز به مقدمه‌ای بنام آشنایی و آموزش شهروندان با این حقوق می‌باشد.

 عدم مطالبه شهروندان ارتباط مستقیمی با پاسخگو نبودن مسئولین نسبت به تعهدات و مسئولیت‌های خویش داشته و چنین وضعیتی در طولانی مدت از موانع رشد و توسعه جامعه در تمامی ابعاد آن می‌باشد.

 مفاهیمی در فصل سوم قانون اساسی کشور و دیگر اسناد از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن مطرح گردیده است که آموزش و شناساندن آن حقوق و مفاهیم از طریق رسانه‌های جمعی باعث ارتقای رعایت حقوق بشر در جامعه و نهایتاً تحقق جامعه مدنی خواهد گردید.

 احترام به حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه که در قوانین جاری کشور از جمله قانون اساسی تصریح گردیده است از مقدمات پیشرفت و توسعه کشور بوده و تمامی نهادهای مرتبط موظف به شناساندن و رعایت کردن این حقوق می‌باشند.

یادداشت از : سینا یوسفی 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious