تبلیغات

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مرند :

هیچ خودروی آتش نشانی بی دلیل آژیر نمی‌کشد / ساختمان‌های پرخطر شهر توسط آتشنشانی شناسایی و بازدید می شوند

خدایاری با بیان اینکه هیچ خودروی آتش نشانی بی دلیل آژیر نمی‌کشد اظهار داشت : آتش نشان ها در هر عملیات با مشکلات زیادی رو به‌رو هستند و حتی بیشتر مواقع...

بایگانی‌ها شهرداری - دیار آذربایجان