برگزاری مانور پیشگیری از خودکشی در ارس
برگزاری مانور پیشگیری از خودکشی در ارس
دیار آذربایجان : مانور پیشگیری از خودکشی با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم و افزایش اطلاع رسانی در زمینه اقدامات پیشگیرانه ضروری جهت کاهش قربانیان خودکشی همزمان با سراسر جهان در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش دیار آذربایجان ، مانور پیشگیری از خودکشی با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم و افزایش اطلاع رسانی در زمینه اقدامات پیشگیرانه ضروری جهت کاهش قربانیان خودکشی همزمان با سراسر جهان در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

در این مانور که با همکاری معاونت فرهنگی،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و اداره بهزیستی و اورژانس اجتماعی شهرستان جلفا برگزار شد، روانشناسان در خصوص موارد پیشگیری از خودکشی، اطلاعات تکمیلی را بهمراه بروشور به مردم و ارسوندان اطلاع رسانی کردند.

گفتنی است برگزاری مراسم روز جهانی پیشگیری از خودکشی به سازمان ها، آژانس های دولتی و افراد این فرصت را می دهد تا سطح آگاهی های خود را در مورد خودکشی، بیماری های ذهنی مرتبط با آن و پیشگیری از خودکشی افزایش دهند.