تصمیم تاریخی شورای اسلامی شهر مرند / پایان شهردار حاشیه ساز مرند با برکناری
تصمیم تاریخی شورای اسلامی شهر مرند / پایان شهردار حاشیه ساز مرند با برکناری
دیار آذربایجان : در سایه عدم کارآمدی و حاشیه سازی های فروان رضا نظری شهردار مرند، بلاخره شورای اسلامی شهر مرند در جلسه فوق العاده امروز خود با 5 وی را برکنار و با اکثریت آراء دکتر سید رضا هاشمی را بعنوان سرپرست شهرداری مرند انتخاب کردند .

به گزارش دیار آذربایجان ، در سایه عدم کارآمدی و حاشیه سازی های فروان رضا نظری شهردار مرند، بلاخره شورای اسلامی شهر مرند در جلسه فوق العاده امروز خود با ۵ وی را برکنار و با اکثریت آراء دکتر سید رضا هاشمی را بعنوان سرپرست شهرداری مرند انتخاب کردند .

گفتنی است شانتاژ رسانه های حامی رضا نظری برای ایجاد حواشی در شهر و بر علیه منتخبان مردم در شورای اسلامی شهر کار بجایی نبرد و این رسانه ها از امروز حاشیه سازی ها را کنار گذاشته و تخریب سرپرست شهرداری مرند را در پیش گرفته اند .

  • نویسنده : مهدی درخشانی