سید رضا هاشمی سکاندار شهرداری مرند شد
سید رضا هاشمی سکاندار شهرداری مرند شد
دیار آذربایجان : سید رضا هاشمی با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری مرند انتخاب شد.

به گزارش دیار آذربایجان ، سید رضا هاشمی با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری مرند انتخاب شد.

گفتنی است اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر مرند با توجه به کارنامه موفق سید رضا هاشمی در مدیریت شهرداری مرند ، وی را مجددا به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند .

گفتنی است هاشمی دانشجوی دکترای شهرسازی است که در سوابق مدیریتی خود : معاونت شهرداری مرند ، شهردار ایلخچی ، شهردار مرند را دارد .