افزایش تفویض اختیارات به غذا دارو ارس / کاهش بروکراسی و تسهیل فرایند تولید
افزایش تفویض اختیارات به غذا دارو ارس / کاهش بروکراسی و تسهیل فرایند تولید
دیار آذربایجان : فریده محمودزاده سرپرست مدیریت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد ارس از تکمیل مراحل تفویض اختیارات حوزه غذایی و آشامیدنی به مدیریت غذا و داروی ارس خبر داد

به گزارش دیار آذربایجان ، فریده محمودزاده در گفت‌وگو با رسانه سازمان از تکمیل مراحل تفویض اختیارات حوزه غذایی و آشامیدنی به مدیریت غذا و داروی ارس خبر داد و اظهار کرد: حسب اعلام رئیس سازمان غذاودارو و مدیرکل امور فراورده‌های غذایی و آشامیدنی کشور با تفویض اختیارات ترخیص مواد اولیه و استراتژیک غذایی و آشامیدنی در سامانه TTAC به این مدیریت موافقت شد.‌

وی افزود: صدور و تمدید پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی و اعلام نظر در خصوص استقرار واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی از دیگر مواردی است که به این مدیریت تفویض شده است.‌

سرپرست مدیریت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به‌ برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد برای طی فرایند تفویض اختیارات، تصریح کرد: این اتفاق مبارک که با پیگیری‌های سازمان منطقه آزاد ارس به ثمر نشست در کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و تولید موثر واقع خواهد شد.‌