بازگشت قطعی و افت فشار آب در مرند / نارضایتی مردم از عدم اطلاع رسانی به موقع
بازگشت قطعی و افت فشار آب در مرند / نارضایتی مردم از عدم اطلاع رسانی به موقع
دیار آذربایجان : پیام‌های شهروندی مختلفی به ما ارسال شده که از افت و قطعی آب در مناطق مختلفی از شهر مرند خبر می‌دهد. در برخی از مناطق آب ساعت های متمادی در طول روز قطع یا شب هنگام با افت شدید همراه است و موجب اخلال در زندگی مردم شده است.

به گزارش دیار آذربایجان ، پیام‌های شهروندی مختلفی به ما ارسال شده که از افت و قطعی آب در مناطق مختلفی از شهر مرند خبر می‌دهد. در برخی از مناطق آب ساعت های متمادی در طول روز قطع یا شب هنگام با افت شدید همراه است و موجب اخلال در زندگی مردم شده است.

اما اداره امور آب هم گویا حال و حوصله ای برای اطلاع رسانی در خصوص این قطعی ها ندارد و فرآیند سکوت در مقابل مطالبات مردم را پیش گرفته است .

انتظار می رود حداقل فرماندار شهرستان مرند در خصوص این وضعیت که باعث اعتراض شهروندان شده است از مسئولین امور آب توضیح بخواهد و مردم را در جریان این نابسامانی ها قرار دهد.