سلمانیان ؛ معاون استاندار آذربایجان شرقی شد
سلمانیان ؛ معاون استاندار آذربایجان شرقی شد
دیار آذربایجان : جهانبخش سلمانیان با حکم عابدین خرم به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش دیار آذربایجان ، زین العابدین خرم استاندار جدید آذربایجان شرقی جهانبخش سلمانیان را که دکترای جامعه شناسی است به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی منصوب کرد.

سلمانیان اولین انتصاب استاندار آذربایجان شرقی است، وی قبل از این کارمند استانداری و رئیس جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز بود.