در دیدار سعید محمد با فعالان اقتصادی و نخبگان ارس چه گذشت ؟
در دیدار سعید محمد با فعالان اقتصادی و نخبگان ارس چه گذشت ؟
دیار آذربایجان : پس از پایان نشست چندین ساعته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با فعالان اقتصادی و نخبگان ارس برخی از حضار به حضور مشاور جنجالی یکی از مدیران که باعث مردم گریزی مسئول مربوطه و مشکلاتی برای واحد های تولیدی در پی داشته معترض شده و با صدای بلند خطاب به سعید محمد خواستار برکنار این مشاور شدند.

به گزارش دیار آذربایجان ، پس از پایان نشست چندین ساعته سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با فعالان اقتصادی و نخبگان ارس در سالن حکیم نباتی منطقه آزاد ارس برخی از حضار به حضور مشاور جنجالی یکی از مدیران که باعث مردم گریزی مسئول مربوطه و مشکلاتی برای واحد های تولیدی در پی داشته معترض شده و با صدای بلند خطاب به سعید محمد خواستار برکنار این مشاور شدند.

دلیل درخواست مردم برای برکنار این مشاور چه بوده است ؟

گفتنی است از زمان عرب باغی مدیر عامل سابق سازمان منطقه آزاد ارس تاکنون چنین جلسه ای در راستای احصا مسائل و مشکلات مردم علی الخصوص واحد های تولیدی توسط مسئولین کنونی ترتیب نیافته بود که سعید محمد با حضور خود این تابو را شکست و رو در رو و بدون واسطه پای صحبت های مردم نشست.

با اتفاق امروز امید می رود مدیر عامل بعدی با احتساب شرایطی همچون حضور در بین مردم و فعالان اقتصادی در ارس حضور پیدا کند.