کاهش سقف اضافه کاری کارکنان شهرداری مرند
کاهش سقف اضافه کاری کارکنان شهرداری مرند
دیار آذربایجان : شنیده ها حاکی است که رضا نظری شهردار مرند در راستای کاهش هزینه های این شهرداری اقدام به کاهش سرانه اضافه کاری کارکنان نموده است ، بی شک لازمه این اقدام اگر پرداخت به موقع حقوق کارکنان شهرداری و واریز حق بیمه آن ها باشد قابل تقدیر است .

به گزارش دیار آذربایجان ، شنیده ها حاکی است که رضا نظری شهردار مرند در راستای کاهش هزینه های این شهرداری اقدام به کاهش سرانه اضافه کاری کارکنان نموده است ، بی شک لازمه این اقدام اگر پرداخت به موقع حقوق کارکنان شهرداری و واریز حق بیمه آن ها باشد قابل تقدیر است .

گفتنی است در گذشته برای اینکه رضایت کارکنان را از باب عدم پرداخت بموقع حقوق ثابت ، بیمه تامین اجتماعی و عدم پرداخت حق مسئولیت کسب کنند اضافه کاری های غیر معقول را لحاظ می کردند .

براساس این گزارش کاهش سرانه اضافه کاری هنوز از سوی این شهرداری تایید یا تکذیب نشده است .