تفویض اختیارات تام به استانداران مرزی 30 مهر 1400
رئیس جمهور خبر داد :

تفویض اختیارات تام به استانداران مرزی

دیار آذربایجان : رئیس جمهور در دیدار نخبگان و منتخبان استان اردبیل گفت : استانداران نقاط مرزی اختیار تام دارند تا با کشورهای همجوار و همسایه ارتباط شایسته‌ای برقرار کرده و به نوعی به تسهیل فرآیند تجارت و اقتصاد مؤثر کمک کنند.

ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد 29 مهر 1400
رئیس جمهور خبر داد :

ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد

دیار آذربایجان : رئیس جمهور گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد تا با کمک نمایندگان، مدیران استان و دغدغه‌مندان کار را دنبال و اقدامات لازم را انجام دهد.