طرح تشدید مبارزه با اراذل و اوباش در مرند آغاز شد 29 مهر 1400
فرمانده انتظامی شهرستان مرند :

طرح تشدید مبارزه با اراذل و اوباش در مرند آغاز شد

دیار آذربایجان : فرمانده انتظامی شهرستان مرند از طرح تشدید مبارزه با اراذل و اوباش در این شهرستان خبر داد و گفت : طرح تشدید برخورد با اراذل و اوباش، فروشندگان مشروبات الکلی و برهم زنندگان نظم و انضباط اجتماعی با هماهنگی دادگستری و دادستانی این شهرستان و تمامی یگان های انتظامی از سر گرفته می شود .