کاهش سقف اضافه کاری کارکنان شهرداری مرند 18 آبان 1400
با تصمیم شهردار مرند صورت گرفت /

کاهش سقف اضافه کاری کارکنان شهرداری مرند

دیار آذربایجان : شنیده ها حاکی است که رضا نظری شهردار مرند در راستای کاهش هزینه های این شهرداری اقدام به کاهش سرانه اضافه کاری کارکنان نموده است ، بی شک لازمه این اقدام اگر پرداخت به موقع حقوق کارکنان شهرداری و واریز حق بیمه آن ها باشد قابل تقدیر است .