سرگرمی کودکان در باشگاه دهه نودی های ارس 11 شهریور 1401
رویداد تابستانه ارس با برنامه های تفریحی

سرگرمی کودکان در باشگاه دهه نودی های ارس

ویژه برنامه باشگاه دهه نودی‌ها همزمان با رویداد تابستانه دهم الی هجدهم شهریور در دو بازه زمانی ۱۰ الی ۱۲ و ۱۸ الی ۲۰ به اجرا در می‌آید.‌