رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان برتر جهان 19 آبان 1400
افتخاری دیگر برای آذربایجان :

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان برتر جهان

دیار آذربایجان : براساس آخرین لیست منتشر شده از سوی موسسه «الزویر» و پایگاه اطلاعات علمی «اسکوپوس»، دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.