بارش نخستین برف پاییزی ارتفاعات مرند را سفید پوش کرد 30 مهر 1400
به علت كاهش ناگهاني و محسوس دما :

بارش نخستین برف پاییزی ارتفاعات مرند را سفید پوش کرد

دیار آذربایجان : به علت کاهش ناگهانی و محسوس دما در شهرستان مرند، ارتفاعات میشو واقع در این شهرستان سفیدپوش شد و باعث شد مردم در روزهای پایانی اولین ماه پاییز، به لباس‌های گرم و بخاری پناه ببرند.