اهدای دستگاه آنالیز خون به درمانگاه یامچی اهدا شد 09 آذر 1400
توسط یک خیر صورت گرفت /

اهدای دستگاه آنالیز خون به درمانگاه یامچی اهدا شد

دیار آذربایجان : سیستم پیشرفته اهدایی توسط خیرین برای تشخیص ۱۹ پارامتر خونی در درمانگاه یامچی نصب و به بهره‌برداری رسید.