سی تی اسکن مورد نیاز بیمارستان هادیشهر تامین می‌شود 23 فروردین 1401
با پیگیری مستمر نماینده مرند و جلفا :

سی تی اسکن مورد نیاز بیمارستان هادیشهر تامین می‌شود

دیار آذربایجان : وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جواب نامه پیگیری نماینده مرند و جلفا در خصوص تامین 50 درصد هزینه تهیه دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهرستان جلفا دستور اقدام داد .