آذربایجان شرقی با نرخ بیکاری ۷.۷ درصد با کمبود کارگر مواجه است 23 خرداد 1402
استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد :

آذربایجان شرقی با نرخ بیکاری ۷.۷ درصد با کمبود کارگر مواجه است

دیار آذربایجان : استاندار آذربایجان شرقی درخصوص نرخ بیکاری استان گفت: نرخ بیکاری استان طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۷.۷ درصد است، با این وجود صنایع و بخش تولید ما با کمبود نیروی کار مواجه هستند.