جانباز ۷۰ درصد تبریزی مدافع حرم به یاران شهیدش پیوست 10 آذر 1400

جانباز ۷۰ درصد تبریزی مدافع حرم به یاران شهیدش پیوست

دیار آذربایجان : جانباز ۷۰ درصد تبریزی مدافع حرم حاج صمد فاتح نژاد به یاران شهیدش پیوست.