تشریح اقدامات و عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جلفا 07 شهریور 1401
ابوالفضل حسینی در گفتگو با دیار آذربایجان :

تشریح اقدامات و عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جلفا

دیار آذربایجان : مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جلفا ضمن تبریک گرامیداشت هفته دولت اقدامات و عملکرد این دستگاه را تشریح کرد .