اجرای ۷۱۱ حکم قلع و قمع اراضی تصرف شده در استان آذربایجان شرقی 12 فروردین 1402
رئیس کل دادگستری استان خبر داد :

اجرای ۷۱۱ حکم قلع و قمع اراضی تصرف شده در استان آذربایجان شرقی

دیار آذربایجان : رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: این استان جزو ۱۰ استان پیشرو بوده و پس از استان گلستان، دومین استان در کشور از این حیث است.