سرگرمی کودکان در باشگاه دهه نودی های ارس 12 شهریور 1401
رویداد تابستانه ارس با برنامه های تفریحی /

سرگرمی کودکان در باشگاه دهه نودی های ارس

دیار آذربایجان : ویژه برنامه باشگاه دهه نودی‌ها همزمان با رویداد تابستانه دهم الی هجدهم شهریور در دو بازه زمانی ۱۰ الی ۱۲ و ۱۸ الی ۲۰ به اجرا در می‌آید.‌