کلر پارس واحد نمونه صنعت و معدن شد 10 آذر 1400
دیار آذربایجان گزارش می دهد :

کلر پارس واحد نمونه صنعت و معدن شد

دیار آذربایجان : بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، کلر پارس واحد نمونه صنعت و معدن شد.