۱۳۱ میلیارد تومان در شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی هزینه شده است 29 مهر 1400
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی :

۱۳۱ میلیارد تومان در شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی هزینه شده است

دیار آذربایجان : معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: طی ۶ ماه گذشته حدود ۱۳۱ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان هزینه شده است.