بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرند از مشاورین املاک 21 شهریور 1401
دیار آذربایجان گزارش می دهد :

بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرند از مشاورین املاک

دیار آذربایجان : دادستان دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان مرند در راستای تنظیم بازار مسکن از مشاورین املاک سطح شهر بازدید کرد.