افزایش تبادلات و ترانزیت ۱٫۳میلیون تنی از پایانه های مرزی جلفا و نوردوز 25 خرداد 1402
مجید کیانی در جمع معاونین فنی و زیربنایی و مناطق آزاد مطرح کرد؛

افزایش تبادلات و ترانزیت ۱٫۳میلیون تنی از پایانه های مرزی جلفا و نوردوز

دیار آذربایجان : مجید کیانی در نشست معاونین فنی و امور زیربنایی و مدیران محیط زیست سازمان‌های مناطق آزاد کشور در ارس گفت: هدف از برگزاری این نشست، آشنایی معاونین و مدیران مناطق آزاد جهت ایجاد ارتباط با همدیگر در راستای افزایش همکاری و هم‌افزایی می‌باشد.