رکورد تولید فولاد در ارس شکست / افزایش ۴۰ درصدی تولید در بهار ۱۴۰۲ 09 تیر 1402
خبر خوب از شرکت فولاد آذرآبادگان ارس در سال رشد تولید؛

رکورد تولید فولاد در ارس شکست / افزایش ۴۰ درصدی تولید در بهار ۱۴۰۲

دیار آذربایجان : شرکت فولاد آذرآبادگان ارس در سال «مهار تورم، رشد تولید» موفق به ثبت رکوردی جدید در تولید شد.‌‌