شرایط دشوار کنونی و نیاز مبرم جامعه به مدیران شایسته و کارآمد 29 مهر 1400

شرایط دشوار کنونی و نیاز مبرم جامعه به مدیران شایسته و کارآمد

دیار آذربایجان : سخنان هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی درباره معضل مدیریت در کشور در شرایطی مطرح شده که ساختار سیاسی و مدیریتی دو قوه مهم مجریه و قضائیه در حال تحول و تغییر است و زمانی نه چندان زیاد (حدود ۱۶ ماه) از تغییر ترکیب قوه مقننه می‌گذرد.