درخواست تسهیلات برای ایجاد اشتغال خواسته مردم آذربایجان شرقی از رئیس جمهور 23 خرداد 1402
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت :

درخواست تسهیلات برای ایجاد اشتغال خواسته مردم آذربایجان شرقی از رئیس جمهور

دیار آذربایجان - تبریز : رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: مردم آذربایجان شرقی در حاشیه سفر رئیس جمهور به این استان بیشتر درخواست تسهیلات کردند تا بتوانند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.