برگشت جلفا و مرند به وضعیت قرمز کرونایی / تبریز همچنان نارنجی 01 آبان 1400
دیار آذربایجان گزارش می دهد :

برگشت جلفا و مرند به وضعیت قرمز کرونایی / تبریز همچنان نارنجی

دیار آذربایجان : رنگ‌بندی جدید کرونایی( ۱ آبان ۱۴۰۰) در اپلیکیشن ماسک منتشر شد و بر اساس آن دو شهر در آذربایجان شرقی در وضعیت قرمز قرار گرفتند.