شهرداری تبریز به طرح‌های نیمه تمام توجه ویژه کند 25 آبان 1400
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت :

شهرداری تبریز به طرح‌های نیمه تمام توجه ویژه کند

دیار آذربایجان : استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: شهرداری تبریز باید به پروژه های نمیه تمام شهری که تعداشان کم نیست، به طور ویژه توجه کند.