محدودیت های تردد در روز طبیعت در جلفا اعمال میشود 12 فروردین 1401
فرمانده پلیس راه جلفا - مرند :

محدودیت های تردد در روز طبیعت در جلفا اعمال میشود

فرمانده پلیس راه جلفا - مرند با اعلام این خبر گفت : محدودیت های تردد در روز طبیعت در جلفا اعمال میشود .