درخشش دختران مرندی در مسابقات بین المللی کاراته 10 شهریور 1402
دیار آذربایجان گزارش می دهد :

درخشش دختران مرندی در مسابقات بین المللی کاراته

دیار آذربایجان : کاراته کاران دختر شهرستان مرند در مسابقات بین المللی به میزبانی استان اردبیل خوش درخشیدند.