برگشت جلفا و مرند به وضعیت قرمز کرونایی / تبریز همچنان نارنجی 01 آبان 1400
دیار آذربایجان گزارش می دهد :

برگشت جلفا و مرند به وضعیت قرمز کرونایی / تبریز همچنان نارنجی

دیار آذربایجان : رنگ‌بندی جدید کرونایی( ۱ آبان ۱۴۰۰) در اپلیکیشن ماسک منتشر شد و بر اساس آن دو شهر در آذربایجان شرقی در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

احتمال تشدید دوباره وضعیت کرونایی در آذربایجان شرقی بعید نیست 29 مهر 1400
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

احتمال تشدید دوباره وضعیت کرونایی در آذربایجان شرقی بعید نیست

دیار آذربایجان : معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به روند کند کاهش مبتلایان کرونایی در آذربایجان شرقی گفت: احتمال تشدید دوباره وضعیت کرونایی استان در آینده‌ای نزدیک بعید نیست.