کسی جرات کم کاری ندارد! 11 خرداد 1401
قاطعیت شهردار تبریز در برخورد با پیمانکاران :

کسی جرات کم کاری ندارد!

دیار آذربایجان : یکی از مهمترین اقدامات شهردار تبریز در مدت زمان کوتاه آغاز فعالیت خود که کمتر مورد توجه قرار گرفت، برخورد قاطع با پیمانکارانی بود که علی رغم کم کاری و طولانی کردن پروژه های عمرانی، کسی جرات برخورد با آنان نداشت.