لزوم ایجاد سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در مرند
لزوم ایجاد سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در مرند
دیار آذربایجان : دکتر وحید پل سنگی فعال اجتماعی و سیاسی در دیدار با معاون جدید استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند تهیه بسته‌های تشویقی برای حضور سرمایه‌گذاران در این شهرستان را ضروری دانست و افزود : یکی از اساسی ترین موارد برای حضور سرمایه گذاری در این شهرستان تهیه و تدوین بسته‌های تشویقی برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در همه زمینه ها اعم از فرهنگی و مذهبی، بهداشتی و درمانی، گردشگری و تفریحی است .

دکتر وحید پل سنگی فعال اجتماعی و سیاسی در دیدار با معاون جدید استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند با بیان اینکه پایه توسعه این شهرستان وجود امنیت و آرامش است تاکید کرد : اولویت اصلی و مطالبه جدی مردم بحث برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و به‌ ویژه اراذل‌ و اوباش است که مهم‌ترین تأثیر این برخورد احساس امنیت اجتماعی و به دنبال آن وجود آرامش روحی و تأثیرات آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ است .

وی تهیه بسته‌های تشویقی برای حضور سرمایه‌گذاران در این شهرستان را ضروری دانست و افزود : یکی از اساسی ترین موارد برای حضور سرمایه گذاری در این شهرستان تهیه و تدوین بسته‌های تشویقی برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در همه زمینه ها اعم از فرهنگی و مذهبی، بهداشتی و درمانی، گردشگری و تفریحی است .

این فعال اجتماعی و سیاسی در ادامه نارضایتی شدید مردم از عدم تکریم ارباب رجوع در ادارات را یکی دیگر از معضلات این شهرستان عنوان کرد و خاطر نشان ساخت : پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع نقش محوری و اساسی در حل مسائل و مشکلات مردم در مرحله اول مراجعات به ادارات قرار دارد که انتظار مردم برخورد صریح با عدم کارایی برخی مسئولین و کارمندان در این خصوص است .

دکتر پل سنگی اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی شهرستان را از دغدغه های مهم دیگر مردم برشمرد و افزود : تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نیازمند گام های جدی است و مردم این شهرستان انتظار دارند دولت سیزدهم بتواند جبران منافات کرده و پروژه های بجا مانده از دولت های قبل را به اتمام برساند .