اجرای طرح ضربتی زنده گیری سگ های ولگرد در جلفا
اجرای طرح ضربتی زنده گیری سگ های ولگرد در جلفا
دیار آذربایجان : شهردار جلفا با اعلام این خبر گفت : حسب دستور و تاکید دادستان محترم شهرستان جلفا طرح ضربتی زنده گیری سگ های ولگرد در شهر جلفا به مدت یک هفته عملیاتی می شود .

به گزارش دیار آذربایجان ، شهردار جلفا با اعلام این خبر گفت : حسب دستور و تاکید دادستان محترم شهرستان جلفا طرح ضربتی زنده گیری سگ های ولگرد در شهر جلفا به مدت یک هفته عملیاتی می شود .

وی در تشریح این خبر گفت : این طرح بنا به درخواست شهروندان محترم در خصوص مزاحمت سگ های بلاصاحب در سطح شهر و همچنین دستور و تاکید دادستان محترم شهرستان طرح زنده گیری سگ های بلاصاحب از سطح شهر جلفا از ۱۱ فروردین ماه به مدت یک هفته اجرا خواهد شد .