تناقض گوئی شهردار مرند از میزان بدهی شهرداری / ۵۰ یا ۱۱۹ میلیارد تومان ؟
تناقض گوئی شهردار مرند از میزان بدهی شهرداری / ۵۰ یا ۱۱۹ میلیارد تومان ؟
دیار آذربایجان : بی شک نظری قبل از تکیه زدن به مسند شهرداری مرند اطلاعات کاملی از وضعیت مالی این مجموعه داشته و هیچ مدیرعاقلی سرنوشت خود را به اما و اگر نمی سپارد ، ضمن اینکه استاد حسابداری دانشگاه نیز می باشد ! جالب اینکه ادعای جنجالی شهردار مرند چالش بزرگی را به وجود آورده است که امیدواریم شهردار مرند پاسخ قانع‌کننده ای به چاله ۶۹ میلیاردی در بدهی شهرداری مرند داشته باشد.

به گزارش دیار آذربایجان، «رضا نظری» شهردار مرند در مراسم معارفه خود که در مهرماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد از بدهی ۵۰ میلیاردی شهرداری مرند خبر داده و گفته بود بودجه شهرداری مرند بالغ بر ۱۰۸ میلیارد تومان می باشد که از این مبلغ نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان بدهی داریم !

اما بعد از گذشت یک سال از این اظهار نظر آقای شهردار ،وی در نشست خبری خود که همزمان با افتتاح پروژه های این شهرداری برگزار شد گفت : شهرداری مرند را با ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته است.

بی شک نظری قبل از تکیه زدن به مسند شهرداری مرند اطلاعات کاملی از وضعیت مالی این مجموعه داشته و هیچ مدیرعاقلی سرنوشت خود را به اما و اگر نمی سپارد ، ضمن اینکه استاد حسابداری دانشگاه نیز می باشد ! جالب اینکه ادعای جنجالی شهردار مرند چالش بزرگی را به وجود آورده است که امیدواریم شهردار مرند پاسخ قانع‌کننده ای به چاله ۶۹ میلیاردی در بدهی شهرداری مرند داشته باشد.