تبدیل مرند به کارگاه بزرگ سازندگی / برنامه ریزی برای اجرای پروژه های کوچک و بزرگ برای عمران و آبادانی شهر
تبدیل مرند به کارگاه بزرگ سازندگی / برنامه ریزی برای اجرای پروژه های کوچک و بزرگ برای عمران و آبادانی شهر
دیار آذربایجان : سرپرست شهرداری مرند در جلسه فوق العاده امروز شورای اسلامی شهر مرند حاضر شد و گفت : بزودی مرند به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل خواهد شد و با برنامه ریزی و تعریف پروژه های جدید در راستای عمران و آبادی شهر قدم خواهیم برداشت.

به  گزارش دیار آذربایجان ، سید رضا هاشمی سرپرست شهرداری مرند در جلسه فوق العاده امروز شورای اسلامی شهر مرند حاضر شد و گفت : بزودی مرند به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل خواهد شد و با برنامه ریزی و تعریف پروژه های جدید در راستای عمران و آبادی شهر قدم خواهیم برداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه دغدغه شورای اسلامی اجرای برنامه های تحول آفرین در شهر است ، اظهار داشت : از اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر مرند و همچنین حمایت های قاطع مردم تقدیر و تشکر میکنم و در مقابل این انتخاب و دغدغه های شهروندان بر خود وظیفه میدانم تا به صورت شبانه روزی و بیشتر از گذشته به همراه همکارانم در شهرداری و در کنار اعضای شورای اسلامی شهر در جهت توسعه ، عمران و آبادانی شهر قدم برداریم .

سرپرست شهرداری مرند با بیان اینکه مردم، شهر و مدیریت شهری را متعلق به خود بدانند خاطر نشان کرد : به همه مردم عزیز شهر مرند قول می دهم تا در کمترین مدت زمان با برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های بزرگ شهری نشان دهیم که مرند لایق بهترین ها و کارگاه سازندگی خواهد شد و این موضوع را در عمل نشان خواهم داد و ثابت خواهم کرد .