سرگرمی کودکان در باشگاه دهه نودی های ارس
سرگرمی کودکان در باشگاه دهه نودی های ارس
دیار آذربایجان : ویژه برنامه باشگاه دهه نودی‌ها همزمان با رویداد تابستانه دهم الی هجدهم شهریور در دو بازه زمانی ۱۰ الی ۱۲ و ۱۸ الی ۲۰ به اجرا در می‌آید.‌

به گزارش دیار آذربایجان ، ویژه برنامه باشگاه دهه نودی‌ها همزمان با رویداد تابستانه دهم الی هجدهم شهریور در دو بازه زمانی ۱۰ الی ۱۲ و ۱۸ الی ۲۰ به اجرا در می‌آید.‌

در باشگاه دهه نودی‌ها کودکان با قصه‌گویی، نقاشی، کتابخوانی، مسابقه ورزشی، آموزش سفالگری و بادبادک‌پرانی سرگرم می‌شوند.

این ویژه برنامه در سالن ورزشی زورخانه ارس واقع در جاده کلیسا، روبروی کمپ عشایر به اجرا در می‌آید و در روزهای آغازین با استقبال مطلوب ارس‌وندان و گردشگران همراه بوده است.