رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان برتر جهان
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان برتر جهان
دیار آذربایجان : براساس آخرین لیست منتشر شده از سوی موسسه «الزویر» و پایگاه اطلاعات علمی «اسکوپوس»، دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

به گزارش دیار آذربایجان ، براساس آخرین لیست منتشر شده از سوی موسسه «الزویر» و پایگاه اطلاعات علمی «اسکوپوس»، دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

در این بررسی علمی، مجموعه ای از شاخص ها و معیارهای ارزیابی علمی دستاوردهای پژوهشی توسط دانشگاه استنفورد مورد استفاده قرار گرفته است.

 شایان ذکر است که در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان تنها سه نفر از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور حضور دارند.