همت بلند مردم روستای درق در راستای مشارکت در توسعه و آبادانی  30 مهر 1400
دیار آذربایجان گزارش می دهد :

همت بلند مردم روستای درق در راستای مشارکت در توسعه و آبادانی 

دیار آذربایجان : اهالی روستای درق از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند در راستای توسعه و آبادانی این روستا اقدام به جمع آوری کمک های مردمی اعم از مالی و غیر مالی برای اجرای سنگ فرش جاده بین مزارع و باغات این منطقه به طول 3500 متر مربع زمین کردند .