آیلار خدایاری نخبه نوجوان مرندی حائز مقام قهرمانی لکوکاپ جهان شد 23 اردیبهشت 1402
دیار آذربایجان گزارش می دهد :

آیلار خدایاری نخبه نوجوان مرندی حائز مقام قهرمانی لکوکاپ جهان شد

دیار آذربایجان : آیلار خدایاری نابغه ی مجموعه لکو شهرستان مرند در عرصه رقابت های بین المللی لکوکاپ 2023 عمان «مسقط» حائز مقام قهرمانی در لیگ سه هوش و خلاقیت (لکو کیو) در لکوکاپ جهانی شد .