تخصیص ۲ هزار میلیارد ریال برای ورزش آذربایجان شرقی 23 خرداد 1402
در سفر دوم رئیس جمهور به استان انجام شد؛

تخصیص ۲ هزار میلیارد ریال برای ورزش آذربایجان شرقی

دیار آذربایجان : مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: در سفر دوم رئیس جمهور به آذربایجان شرقی، نزدیک به ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار به حوزه ورزش استان تخصیص داده شد.