دغدغه‌ شهرداری جلفا جلب رضایت شهروندان است / نقش مهم رسانه در ترویج فرهنگ شهروندی 30 مرداد 1401
شهردار جلفا در نشست خبری عنوان کرد :

دغدغه‌ شهرداری جلفا جلب رضایت شهروندان است / نقش مهم رسانه در ترویج فرهنگ شهروندی

دیار آذربایجان : بر لزوم آگاه سازی مردم نسبت به فرهنگ شهروندی توسط رسانه ها گفت : نباید نسبت به مسائلی همچون شکستن درختان ، ریختن زباله در جوی آب ، تفکیک زباله ها و ... بی تفاوت بود .