آقای شهردار ! مرکز شهر مرند را دریابید / المان‌ها زبان گویای هویت و فرهنگ شهر هستند/ لزوم برنامه‌ریزی کلان برای ارتقای زیبایی بصری مرند
آقای شهردار ! مرکز شهر مرند را دریابید / المان‌ها زبان گویای هویت و فرهنگ شهر هستند/ لزوم برنامه‌ریزی کلان برای ارتقای زیبایی بصری مرند
دیار آذربایجان : مرند ، از جمله باغ شهر های هم شمال‌غرب کشور است که در مقاطع مختلف مدیریت شهری و ادوار شوراهای اسلامی شهر، نگاه ضعیف و توجه نصف و نیمه‌ای به موضوع زیباسازی شهری و ایجاد المان‌ها و جلوه‌های بصری، مبتنی بر هویت ایرانی – اسلامی داشته است.

به گزارش دیار آذربایجان ، المان‌ های شهری که از آنها به عنوان نماد هم میشود نامبرد زبان گویای تاریخ و هویت شهرها هستند و با توجه به اینکه امروزه، شهرها با سرعت روز افزونی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته‌اند، المان‌های شهری، به عنوان یک کالبد مهم و تأثیرگذار برای معرفی تاریخ و هویت شهری، جزئی جدانشدنی هستند، عناصری که در ایجاد یک هارمونی، می‌توانند نقش ویژه‌ای را ایفا کنند.

مرند ، از جمله باغ شهر های هم شمال‌غرب کشور است که در مقاطع مختلف مدیریت شهری و ادوار شوراهای اسلامی شهر، نگاه ضعیف و توجه نصف و نیمه‌ای به موضوع زیباسازی شهری و ایجاد المان‌ها و جلوه‌های بصری، مبتنی بر هویت ایرانی – اسلامی داشته است.

با این وجود، به دلیل فقدان طرح جامع و علمی مشخص در این بخش، به ساز و کارهای عملی و اجرایی تثبیت شده‌ای از منظر چارچوب‌های اجرایی و هنری در این حوزه نرسیده است.

با این حال، دوره فعلی مدیریت شهری مرند ، مرکب از شورای اسلامی شهر و شهرداری مرند را باید دوره توجه جدی به مسئله زیباسازی محیط شهری، در قالب نصب المان‌ها، نورپردازی‌ها و دیگر عناصر مرتبط دانست .

امیدواریم شهردار مرند به المان های مرکز شهر ، میدان امام حسین (ع) و توسعه تفرجگاه شهدا (یوموری تپه) توجه ویژه ای داشته باشد .

  • نویسنده : مهدی درخشانی/ سردبیر
  • منبع خبر : دیار آذربایجان